Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

VIII Spławikowe Mistrzostwa o Puchar Bur­mistrza Pakości

W ramach obchodów Dni Pako­ści, 6 lipca br. nad rzeką Noteć odbyły się VIII Spławikowe Mistrzostwa Pako­ści o Puchar Bur­mistrza Pakości.

Do rywalizacji stanęło 42 węd­karzy. Po 4-​godzinnych zmaganiach w kategorii Junior zwyciężyli:
1 miej­sce z wynikiem 8080 pkt zajął Jakub Ant­czak, 2 miej­sce z wynikiem 1780 pkt zdobył Igor Zielas, 3 miej­sce z wynikiem 1240 pkt uplasował się Michał Kowalski.

W kategorii Senior zwyciężyli:
1 miej­sce z wynikiem 7485 pkt zajął Dawid Kraw­czyk, 2 miej­sce z wynikiem 5360 pkt zdobyła Stanisława Majew­ska, na 3 miej­scu z wynikiem 3905 pkt uplasował się Mariusz Tychmann.

Naj­więk­szą rybę w kategorii Junior zło­wił Igor Zielas i był to leszcz o wadze 260 g, natomiast w kategorii Senior naj­więk­szą rybę zło­wił Wiesław Majew­ski i był to leszcz o wadze 330 g.

Wszyscy uczest­nicy otrzymali nagrody rzeczowe, a zwycięz­com wręczone zostały puchary przez Bur­mistrza Pako­ści Zyg­munta Gronia.

Organizatorem zawodów był Zarząd Koła PZW nr 115, a zawody objęte były patronatem Bur­mistrza Pakości.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD