Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

W Mikołajki rusza tar­gowisko przy ul. Św. Jana

Otwar­cie nowego tar­gowiska odbędzie się 6 grud­nia 2013r. (piątek), o godz. 9.00. Tar­gowisko zostało wyremon­towane w ramach programu „Mój Rynek”. Zapraszamy wszyst­kich zain­teresowanych do zwiedzania inwestycji oraz zakupów.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD