Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Wiadomo­ści Pakoskie dzieciom

wiad_pak_05.2010_min

Z okazji Dnia Dziecka w majowym wydaniu Wiadomo­ści Pakoskich znaj­dzie się płyta z piosen­kami dla naszych milusiń­skich w wykonaniu zespołu VAGANDO działającego przy Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pakości.

W numerze m. in:

  • Pod­pisanie umowy o dofinan­sowanie projektu utworzenia Parku Kul­turowego Kal­waria Pakoska
  • Prze­słanie tragicz­nej historii
  • XX-​lecie Samorządu Terytorialnego
  • Infor­macje z Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych, Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej oraz placówek oświatowych
  • Z prac Ratusza, wie­ści kul­turalne i sportowe
Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD