Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Wspól­nie uczcijmy rocz­nicę wybuchu Powstania War­szaw­skiego w godzinę „W”

Ser­decz­nie zapraszamy miesz­kań­ców Gminy Pakość do uczest­nic­twa w 78 rocz­nicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

1 sierp­nia, o godz. 17.00 – godzinie „W” na skwerze Armii Krajowej (ul. Ino­wrocław­ska) władze samorządowe złożą wiązankę kwiatów oraz zapalą znicze. O godzinie 17:00 na terenie Pako­ści zostaną włączone syreny alar­mowe — zatrzymajmy się i uczcijmy pamięć bohaterów.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD