Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Wspólny suk­ces

W Krusz­wicy, 19 lipca odbył się „Rodzinny Pik­nik LGD z kujaw­skim jadłem w tle”.

W pik­niku, jako członek Lokal­nej Grupy Działania Czar­noziem na Soli, udział wzięła Gmina Pakość. Stoisko gminy Pakość oraz kujaw­skie specjały przy­gotowało Koło Gospodyń Wiej­skich z Ludziska.

Pod­czas pik­niku odbył się kon­kurs kulinarny dla kół gospodyń wiej­skich na naj­lep­szą przy­stawkę, naj­lep­szą potrawę obiadową i najatrak­cyj­niej­sze stoisko gminne.

Miło nam poin­for­mować, iż Gmina Pakość zajęła pierw­sze miej­sce w kategorii naj­lep­sza potrawa obiadowa.

W międzyg­min­nych zawody spor­towych Gminę Pakość reprezen­towało sołec­two Węgierce. Na zakoń­czenie pik­niku odbył się kon­cert zespołu MEJK.

Ser­deczne podziękowania dla Pań z Koła Gospodyń Wiej­skich z Ludziska za przy­gotowanie prze­pysz­nych kujaw­skich dań.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD