Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Wyniki kon­kursu na naj­ład­niej oświetlony i udekorowany ogród lub bal­kon w Gminie Pakość

Komisja kon­kur­sowa dokonała oceny zgłoszonych do kon­kursu iluminacji świetlnych.

Miło jest nam poin­for­mować, iż zwycięz­cami w kon­kur­sie na naj­ład­niej oświetlony i udekorowany ogród lub bal­kon zostali:
1 miej­sce p. Mate­usz Reinke-​Idzik,
2 miej­sce p. Czesława Grabias,
3 miej­sce p. Dominik Majorek.


Kon­kurs skierowany był do miesz­kań­ców Gminy Pakość i miał na celu pod­niesienie estetyki w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Dnia 11 lutego br. o godz. 15.30 zapraszamy zwycięz­ców do Ośrodka Kul­tury i Turystyki po uroczysty odbiór nagród.

Wszyst­kim uczest­nikom dziękujemy za udział w kon­kur­sie, a zwycięz­com ser­decz­nie gratulujemy!

40E0AE77 E1B1 430D AC35 0F4FC95091E6

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD