Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Wzięliśmy udział w akcji „Tor­nister pełen uśmiechu”

W ramach part­ner­stwa z WSP w Ino­wrocławiu wzięliśmy udział w akcji „Tor­nister pełen uśmiechu”.

Organizatorami tego przed­się­wzięcia były władze uczelni i samorząd studencki. Finalne spo­tkanie odbyło się 3 sierp­nia w murach ino­wrocław­skiej WSP. Zaszczyciła je swoją obec­no­ścią Poseł na Sejm RP Mag­dalena Łośko oraz samorządowcy i part­nerzy uczelni, którzy wspierali zbiórkę przy­borów szkol­nych. Z ramienia naszej gminę w spo­tkaniu uczest­niczyły: z-​ca bur­mistrza Róża Sielecka i wiceprzewod­nicząca Rady Miej­skiej Joanna Błaszak. Zebrane dary Rek­tor dr Wiesław Juchacz wraz ze studen­tami prze­kazał na ręce Pani Khrystyny Kurylets, która dostar­czy je dzieciom roz­poczynającym naukę na Ukrainie.

tornister

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD