Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Zagłosuj na Gminę Pakość

Gmina Pakość bierze udział w kon­kur­sie na najatrak­cyj­niej­szą Gminę Kujaw i Pomorza, organizowanym przez RADIO PIK. Ideą kon­kursu jest promocja gmin między innymi poprzez prezen­tację ich walorów turystyczno — rekreacyj­nych, historii oraz dorobku kulturalnego.

Aby zagłosować wystar­czy wejść na stronę www​.radiopik​.pl (zakładka kon­kursy), zaznaczyć przy Pako­ści pole, wpisać swój adres mailowy, a następ­nie zaznaczyć pole „wyślij”. Na podany adres mailowy przyj­dzie link aktywacyjny, na którego należy klik­nąć w celu potwier­dzenia głosowania. Ponadto swój głos można rów­nież oddać wysyłając wiadomość sms pod numer 7148 o tre­ści pik (kropka) + numer gminy. Gminie Pakość został przy­pisany numer 37.

Słuchacze, którzy wraz z głosem na wybraną gminę, prze­ślą hasło promujące naszą gminę mają szansę wygrać atrak­cyjne nagrody. Wystar­czy wysłać SMS pod numer 7148 o tre­ści PIK (kropka lub spacja) + numer gminy + hasło reklamowe + imię i nazwisko. Wygra Słuchacz, który prze­śle naj­ciekaw­sze hasło promujące wybraną gminę

Zapraszamy do głosowania!

logo

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD