Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Zajęliśmy pierw­sze miej­sce pod­czas pik­niku LGD

Gmina Pakość wraz z Kołem Gospodyń Wiej­skich Łącko wzięli udział w „Strażac­kim Pik­niku LGD z kotletem pożar­skim w tle”, organizowanym 18 czerwca w Złot­nikach Kujawskich.

Na naszym stoisku można było skosz­tować takich potraw jak: chleb ze smal­cem i ogór­kiem, muszelki faszerowane na ostro i łagodno, mini tor­tille, kotleciki z kur­czaka, chleb z miodem, dwóch rodzajów miodu, róż­nego rodzaju ziaren i suszonych owoców oraz dostęp­nego jedynie na naszym stoisku gulaszu z jelenia.

W trak­cie pik­niku odbył się m.in. kon­kurs na naj­ład­niej­sze stoisko. Mimo, iż wszyst­kie stoiska przy­gotowane przez ościenne Koła Gospodyń Wiej­skich zachwycały wyglądem to jed­nak nasze stoisko zdobyło pierw­sze miej­sce w tym kon­kur­sie i wygraliśmy bon na kwotę 500 zł!

Ser­deczne podziękowania dla Pań z Koła Gospodyń Wiej­skich Łącko za przy­gotowanie prze­pysz­nych potraw, druhom z Ochot­niczej Straży Pożar­nej w Pako­ści za użyczenie elemen­tów strażac­kich, Pani Elż­biecie Staszak z Pako­ści za użyczenie pięk­nych ser­wet, far­tuchów oraz piekliel­nicy w kujaw­skie motywy, Ogrod­nic­twu „Bratek” z Rybitw za użyczenie kwiatów, soł­tysowi i zarazem rad­nemu Romanowi Kac­przakowi za podarowania wina porzecz­kowego, soł­tysowi Ryszar­dowi Zadorec­kiemu za podarowanie siana i ziarna, soł­tysowi Mar­cinowi Nie­znal­skiemu za użyczenie wiej­skich elemen­tów ozdob­nych, a także przed­siębior­stwu „Sokolej” z Kościelca za podarowanie swoich produk­tów do poczęstunku oraz Bog­danowi Kawce za podarowanie miodów i użyczenie elemen­tów psz­czelarza.

Bez Pań­stwa ser­decz­no­ści nie byłoby tak pięk­nie przy­gotowanego stoiska. Ser­decz­nie dziękujemy!

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD