Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Zapisy na szkolenie związane z organizacją świad­czeń opieki

Mając na uwadze zgłaszane potrzeby — w dniu 27.06. w godz. 14.0016.00 za pośred­nic­twem plat­formy Teams odbędzie się szkolenie w zakresie nie­zbęd­nego wspar­cia infor­macyj­nego związanego z organizacją świad­czeń opieki, które przy­sługują obywatelom Ukrainy prze­bywającym w RP w związku z trwającym kon­flik­tem zbroj­nym na terytorium ich państwa.

Szkolenie organizowane przez Minister­stwo Zdrowia prze­znaczone jest dla osób pomagającym obywatelom Ukrainy – szczegól­nie wolon­tariuszy.

Zain­teresowane grupy/​osoby proszone są o prze­słanie infor­macji o chęci wzięcia udziału w szkoleniu (wystar­czy samo zgłoszenie wraz z adresem e-​mail na który zostanie prze­słany link do szkolenia) na email: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.. W przy­padku grup wolon­tariuszy, organizacji – prosi się o prze­słanie jed­nej zbior­czej infor­macji za całą grupę. Przed szkoleniem do zain­teresowanych zostanie wysłany link do spotkania.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD