Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Zapraszamy na 28. finał Wiel­kiej Orkiestry Świątecz­nej Pomocy

12 stycz­nia 2020 roku już po raz 28. zabrzmi Wielka Orkiestra Świątecz­nej Pomocy. To wydarzenie jest jedną z naj­więk­szych akcji charytatyw­nych na świecie, której efekty od wielu lat widać w krajowych placów­kach medycznych.

Ser­decz­nie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu! W trak­cie 27 finału udało nam się zebrać 18 193, 81 zł i liczymy, że teraz ten wynik uda nam się przebić.

wop

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD