Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Zapraszamy na Festyn Ekologiczny

Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal zaprasza na Festyn Ekologiczny.

festyn ekologiczny 2018