Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Zaproszenie na seminarium

W imieniu Kujawsko-​Pomorskiego Cen­trum Obsługi Inwestorów i Eks­por­terów zapraszamy na seminarium „ZEA – rynek otwierający się na pol­ski eks­port. Szanse, moż­liwo­ści, zagrożenia”.

Szczegóły w załączeniu.

pdfZaproszenie seminarium506.38 KB

pdfProgram seminarium980.38 KB