Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Zgłoszenia do udziału w Kujawsko-​Pomorskiej Gieł­dzie Piosenki „Mikrofon dla Ciebie”

11 maja w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pako­ści odbędą się międzypowiatowe eliminacje do Kujawsko-​Pomorskiej Giełdy Piosenki „Mikrofon dla Ciebie”. Trwa przyj­mowanie zgłoszeń do udziału w imprezie.

Giełda Piosenki ma formę kon­kursu i prze­znaczona jest dla solistów – piosen­karzy z woj. kujaw­sko – pomor­skiego. Uczest­nicy zmagać się będą w trzech kategoriach wiekowych: 710 lat, 1113 lat i 1417 lat.

W etapie międzypowiatowym, z których jeden odbędzie się właśnie w Pako­ści, wykonawcy zaśpiewają jedną piosenkę z ogól­nie dostęp­nego reper­tuaru, natomiast w etapie finałowym dodat­kowo dowol­nie wybraną piosenkę z albumu płytowego „”Dioda Plus”. Z eliminacji międzypowiatowych do etapu finałowego kwalifikowanych będzie do trzech wykonaw­ców z każ­dej kategorii.

W etapie finałowym kon­kursu wszyscy wykonawcy otrzymają w for­mie dyplomów złote, srebrne albo brązowe mikrofony jako odpowied­niki pierw­szego, drugiego bądź trzeciego miej­sca. Naj­wyżej oceniony bez względu na kategorię wykonawca otrzyma Nagrodę Główną w for­mie udziału w II Wakacyj­nym Festiwalu Piosenki „U Har­nasia 2017”. Mogą być także przy­znane nagrody specjalne dla naj­lep­szych w swoich kategoriach wykonawców.

Eliminacje międzypowiatowe kon­kursu odbędą się w Ośrodku Kul­tury w Pako­ści 11 maja. W tym etapie piosen­kar­skich zmagań udział wezmą uczest­nicy z powiatów byd­goskiego (połu­dniowa część), ino­wrocław­skiego, mogileń­skiego, nakiel­skiego i żnińskiego

Zgłoszenia należy kierować mailowo na adres: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript. w ter­minie do 5 maja 2017 r.Konto, na które należy kierować wpłaty/​koniecznie tytułem: „Mikrofon dla Ciebie 2017” — wpisowe.

Fun­dacja Estradowej Twór­czo­ści Dzieci i Młodzieży „EDA Art”, 85856 Byd­goszcz, ul. Ku Wiatrakom 19/​13, nr 28 1060 0076 0000 3200 0133 5988

Zapytania można kierować na numer telefonu: 661 833 700 od poniedziałku do piątku w godz. od 10.0017.00.

Kartę Zgłoszenia i wszyst­kie inne infor­macje o Kon­kur­sie, a także o II Wakacyj­nym Festiwalu „U Har­nasia 2017” można znaleźć na stronie: www​.solo​-tutti​.pl we wła­ściwych jej sekcjach.

Regulamin i karta zgłoszenia na stronie www.okit.com.pl

17309189 1342886452439392 3009309970737333434 n

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD