Dom, miesz­kanie, środowisko

Infor­macja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ino­wrocławiu infor­muje, że w dniu 24.03.2017r. wydane zostało Roz­porządzenie Nr 4/​2017 Wojewody Kujawsko-​Pomorskiego uchylające roz­porządzenie w sprawie określenia miej­sca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszarów zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także spo­sobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach.

Czytaj więcej: Infor­macja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Roz­porządzenie Wojewody ws. „ptasiej grypy„

Publikujemy Roz­porządzenie nr 1 z dnia 24 lutego 2017 r. Wojewody Kujawsko-​Pomorskiego w sprawie określenia miej­sca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także spo­sobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach.

Czytaj więcej: Roz­porządzenie Wojewody ws. „ptasiej grypy„

Czujki czadu i dymu ratują życie — spo­tkanie w OKIT

Komenda Powiatowa Straży Pożar­nej w Ino­wrocławiu oraz Ochot­nicza Straż Pożarna w Pako­ści w dniu 10 marca 2017 r. godz. 17.00 zapraszają miesz­kań­ców do Ośrodka Kul­tury i Turystyki w Pako­ści na spo­tkanie informacyjno-​edukacyjne dotyczące zagrożeń związanych z pożarami w budyn­kach miesz­kal­nych oraz obec­no­ścią tlenku węgla (CZADU).

Czytaj więcej: Czujki czadu i dymu ratują życie — spo­tkanie w OKIT

Biuletyn Informacji Publicznej

logo epuap

logo rzeka

Plan Pakości

ocen urzad 189

logo LGD