Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Obwiesz­czenie Wojewody Kujawsko-​Pomorskiego z dnia 20.01.2022r.

Treść obwiesz­czenia…

Obwiesz­czenie łowieckie

Bur­mistrz Pako­ści podaje do publicz­nej wiadomo­ści infor­macje o ter­minie roz­poczęcia i zakoń­czenia oraz miej­scu polowania zbiorowego organizowanego przez koło łowieckie.

Czytaj więcej: Obwiesz­czenie łowiec­kie

Dodatek osłonowy

17 grud­nia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tar­czy Antyin­flacyj­nej, który ma zniwelować rosnące ceny ener­gii, gazu i żywności.

Czytaj więcej: Dodatek osłonowy

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD