Twój urząd

Trwają prace na ścieżce rowerowej i ul. Różanej

poziom kolor.jpeg

Trwają prace związane z budową ścieżki rowerowej przy drodze wojewódz­kiej nr 251. Przy­gotowane jest już koryto, na chwilę obecną wykonywane są obramowania ścieżki obrzeżem betonowym. Nowa trasa o nawierzchni bitumicz­nej będzie miała długość 1,47 km, a projek­towana szerokość wynosi 2 m.

Czytaj więcej: Trwają prace na ścieżce rowerowej i ul. Różanej

XXX Sesja Rady Miejskiej

W czwar­tek, 26 kwiet­nia 2018 r. o godz. 14.00 roz­poczęły się obrady XXX sesji Rady Miej­skiej w Pakości.

Czytaj więcej: XXX Sesja Rady Miej­skiej

Mapa Inwestycji w gminie Pakość

Zapraszamy do zapoznania się z ciągle uak­tual­nianą interak­tywną Mapą Inwestycji w gminie Pakość, która pozwoli Pań­stwu w łatwy, wygodny i nowator­ski spo­sób dowiedzieć się o inwestycjach dokonanych, bieżących oraz tych planowanych.

Czytaj więcej: Mapa Inwestycji w gminie Pakość

Narada w sprawie drogi wojewódzkiej

W poniedziałek, 23 kwiet­nia, odbyła się robocza narada w sprawie dal­szych etapów prze­budowy drogi wojewódz­kiej nr 255 relacji Pakość-​Strzelno, obej­mującej swym zakresem cen­trum Pakości.

Czytaj więcej: Narada w sprawie drogi wojewódz­kiej

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD