Twój urząd

Pakoska mistrzyni uhonorowana

Doceniając trud i pracę włożoną w osiągnięcia spor­towe w dys­cyplinie Nor­dic Wal­king Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń po wczoraj­szej sesji Rady Miej­skiej wręczył list gratulacyjny, kwiaty oraz puchar p. Elż­biecie Wojciechowskiej.

Czytaj więcej: Pakoska mistrzyni uhonorowana

X sesja Rady Miejskiej

Z koń­cem paź­dzier­nika upływa kaden­cja ław­ników do sądów powszech­nych. Z uwagi na to pod­czas wczoraj­szej X sesji Radni Miej­scy wybrali ław­ników do Sądu Rejonowego w Ino­wrocławiu na kaden­cję 20202023.

Czytaj więcej: X sesja Rady Miej­skiej

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD