Twój urząd

XIII Sesja Rady Miej­skiej — na żywo

XIII Sesję Rady Miej­skiej można na żywo obej­rzeć pod tym adresem…

XIII Sesja Rady Miejskiej

Dnia 23 stycz­nia 2020 r. o godz. 15.00 w sali sesyj­nej Urzędu Miej­skiego odbędzie się XIII Sesja Rady Miej­skiej. pdfporządek obrad…81.20 KB

Prosimy o nie parkowanie

W związku z prowadzonymi robotami drogo­wymi, w ramach prze­budowy drogi wojewódz­kiej nr 255, przez głów­nego wykonawcę — Przed­siębior­stwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLAR­NIA S.A., PROSIMY NIE PAR­KOWAĆ pojaz­dów wzdłuż ulicy Rynek i Szerokiej (strona lewa), w dniach 1825 stycz­nia 2020r.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD