Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Aktualizacja Lokal­nego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 20162023

Uchwałą nr XIII/​115/​2020 z dnia 23 stycz­nia 2020 Rada Miej­ska w Pako­ści przyjęła Aktualizację Lokal­nego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 20162023.

pdfZalacznik_Aktualizacja_LPR_dla_Gminy_Pakosc_na_lata_2016-2023.pdf3.35 MB

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD