Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Ankieta dotycząca programu „Miesz­kanie Plus”

Urząd Miej­ski w Pako­ści zwraca się z prośbą o wypeł­nienie załączonej ankiety, której celem jest określenie skali zain­teresowania rządowym programem „Miesz­kanie Plus” wśród miesz­kań­ców Gminy Pakość. „Miesz­kanie Plus” to program zakładający m. in. budowę miesz­kań na wynajem, z opcją doj­ścia do własności.

Udzielone infor­macje będą przy­datne przy opracowywaniu ewen­tual­nej kon­cep­cji wdrażania ww. programu i planowaniu realizacji kolej­nych etapów przed­się­wzięcia. Wypeł-​nienie ankiety jest anonimowe i dobrowolne.

Druk ankiety będzie rów­nież dostępny w następujących instytucjach:
• Urząd Miej­ski w Pako­ści, ul. Rynek 4 w Pako­ści — Biuro Obsługi Interesanta (par­ter);
• Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej ul. Bar­ciń­ska 11;
• Ośrodek Kul­tury i Turystyki w Pako­ści, ul. Św. Jana 12;
• Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści, ul. Ino­wrocław­ska 14.
Wypeł­nioną ankietę należy dostar­czyć w ter­minie do 15 maja 2019 roku:
• do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści (par­ter – sekretariat)
• e-​mailem na adres: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.

pdfAnkieta158.84 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD