Twój urząd, infor­macje dla petenta

Badanie ankietowe Urzędu Statystycznego

W miesiącu kwiet­niu roz­poczynają się badania ankietowe Urzędu Statystycz­nego w Byd­gosz­czy, badania w pełni anonimowe pozwalające uzyskać wiedzę nt. sytuacji gospodarstw rol­nych i domowych naszego kraju.

plakat badania rolne 1024

plakat badania spoleczne 1024

Biuletyn Informacji Publicznej

logo epuap

logo rzeka

Plan Pakości

ocen urzad 189

logo LGD