Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Powstają miej­sca par­kin­gowe przy Orliku na ul. Barcińskiej

Ruszyła budowa par­kingu dla samo­chodów osobowych przy kom­plek­sie spor­towym „Orlik” położonym przy ul. Barcińskiej.

Nowy par­king ma pomie­ścić 26 pojaz­dów, w tym 3 miej­sca postojowe dla osób nie­peł­nospraw­nych. Nawierzch­nia par­kingu zostanie wykonana z kostki brukowej o grubo­ści 8 cm, na pod­sypce cementowo-​piaskowej. Inwestycja zostanie wykonana ze środ­ków własnych Gminy Pakość.

- Co tydzień przyjeż­dżamy ze znajomymi aby pograć na orliku. Bar­dzo cieszę się, że powstaje par­king przy boisku, bo wcześniej nie było gdzie zapar­kować — skomen­tował p. Adam.

- Faj­nie, że ten par­king będzie. Przy­naj­mniej samo­chody nie będą blokowały przejaz­dów – dodał p. Ryszard.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD