Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Cen­tralna Ewiden­cja i Infor­macja o Działal­no­ści Gospodarczej

#ZOSTANW­DOMU, WNIOSEK ONLINE Pamiętaj, że wszyst­kie sprawy w CEIDG możesz załatwić przez Inter­net przy użyciu dar­mowego Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego pod­pisu elektronicznego.

Ważne!
Jeśli jesz­cze nie masz Profilu Zaufanego możesz go szybko uzyskać przez Inter­net, wystar­czy, że korzystasz z ban­kowo­ści elek­tronicz­nej.
Po uzyskaniu Profilu Zaufanego załóż konto, aktywuj je klikając w link, który wyślemy Ci na adres mailowy oraz zaloguj się.
Wypeł­nij wniosek CEIDG-​1 i pod­pisz go (przy­cisk „pod­pisz i wyślij wniosek”). Dowodem złożenia wniosku będzie Urzędowe Poświad­czenie Odbioru, które wyślemy Ci mailem.
Wniosek możesz złożyć w kilku prostych krokach
1. Załóż Profil Zaufany jeśli jesz­cze go nie posiadasz.
2. Załóż konto w CEIDG.
3. Aktywuj je (maila aktywacyj­nego znaj­dziesz w swojej skrzynce pocz­towej).
4. Zaloguj się.
5. Przy­gotuj wniosek.
6. Pod­pisz i wyślij wniosek.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD