Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Czas wybrać naj­lep­sze pomysły! Rusza głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego

Od wczoraj można głosować na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Do głosowania w ramach budżetu na 2020 rok, zakwalifikowanych zostało 10 wniosków. Przy­pominamy, że miesz­kańcy będą mogli głosować w ter­minie od 2 do 30 września br.
Zagłosować można wysyłając wypeł­niony for­mularz w for­mie skanu na adres: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript. wpisując w temacie „Głosowanie-​budżet obywatel­ski”, prze­kazać pocztą na adres: Urząd Miej­ski w Pako­ści, ul. Rynek 4, 88170 Pakość (o zachowaniu ter­minu decyduje data stem­pla pocz­towego), wrzucić w for­mie papierowej do urn wystawionych w budyn­kach poniż­szych instytucji, w godzinach ich pracy:

- Urząd Miej­ski w Pako­ści, ul. Rynek 4,
- Ośrodek Kul­tury i Turystyki w Pako­ści, ul. Św. Jana 12,
- Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej w Pako­ści, ul. Bar­ciń­ska 11,
- Świetlica wiej­ska w Radłowie

lub złożyć poprzez plat­formę kon­sul­tacyjną: https://​pakosc​.kon​sul​tacjejst​.pl/​b​u​d​z​e​t​-​o​b​y​w​a​t​e​l​s​k​i .

Ważne! Miesz­kaniec może zagłosować wyłączenie osobi­ście tylko na jed­nej kar­cie do głosowania lub elek­tronicz­nie poprzez plat­formę kon­sul­tacyjną i wskazać mak­symal­nie 1 zadanie.

Zadania wraz z opisem znadują się w kar­cie do głosowania.

Karta do głosowania

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD