Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Dezyn­fek­cja w gminie trwa

Od kilku dni druhowie z Ochot­niczej Straży Pożar­nej prze­prowadzają dezyn­fek­cję miejsc publicznych.

W pierw­szej kolej­no­ści dezyn­fek­cji pod­dane zostało miasto, następ­nie sołec­twa gminy. Zde­zyn­fekowane zostały przy­stanki, ławki, kosze na śmieci, tablice ogłoszeń, place zabaw oraz inne uczęsz­czane przez naszych miesz­kań­ców miej­sca jak np. budynek poczty czy orliki. Odkażanie ma na celu ograniczenie ryzyka szerzenia się koronawirusa w prze­strzeni publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD