Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Dodatek osłonowy

17 grud­nia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tar­czy Antyin­flacyj­nej, który ma zniwelować rosnące ceny ener­gii, gazu i żywności.

Zgod­nie z zaproponowanymi prze­pisami będzie on przy­sługiwał gospodar­stwu domowemu, którego prze­ciętne miesięczne dochody nie prze­kraczają 2100 zł w gospodar­stwie jed­noosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodar­stwie wieloosobowym.

Więcej szczegółów na stronie: https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​k​l​i​m​a​t​/​d​o​d​a​t​e​k​-​o​s​l​o​n​o​w​y

1460x616

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD