Twój urząd

Dofinan­sowanie na drogę w Węgiercach

pk herb pion wojewodztwo pion kolor
6 czerwca 2018 r. w Urzędzie Mar­szał­kow­skim Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal wraz ze Skarb­nikiem Gminy Anną Kruszką, w obec­no­ści Mar­szałka Wojewódz­twa Piotra Cał­bec­kiego oraz Wicemar­szałka Dariusza Kurzawy, pod­pisał umowę o dofinan­sowanie na moder­nizację drogi dojaz­dowej do grun­tów rol­nych w m. Węgierce.

W 110 gminach z naszego regionu zmoder­nizowanych zostanie 79 km dróg dojaz­dowych do grun­tów rol­nych o war­to­ści ponad 10 milionów złotych.

Dofinan­sowanie, jakie otrzymała Gmina Pakość, na moder­nizację odcinka o długo­ści 650 metrów, to środki pochodzące z budżetu wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego z tytułu wyłączeń grun­tów z produk­cji rol­nej do wysoko­ści 117 000,00 zł.

foto z marszalkami

fot. Szymon Zdziebło.Tarantoga.pl

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD