Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Dofinan­sowanie na moder­nizację drogi relacji Kościelec-​Węgierce

Gmina Pakość pozyskała dofinan­sowanie w ramach środ­ków budżetu wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego na budowę/​modernizację dróg dojaz­dowych do grun­tów rol­nych w kwocie 14 400,00 zł.

Dzięki otrzymanym środ­kom zmoder­nizowana zostanie droga nr 150426C Kościelec-​Węgierce o długo­ści 0,080 km (odcinek nie­utwar­dzony od mostu w kierunku Węgierc). Cał­kowity koszt zadania to kwota 91 690,11 zł.

Wykonawcą zadania będzie firma DOM-​BRUK Paweł Domagała z Januszkowa.

20220829 132250 wynik

20220829 131758 wynik

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD