Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Dzień Kobiet w Urzędzie Miejskim

Dnia 8 marca w Święto Kobiet w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści pojawiły się dzieci z Przed­szkola w Kościelcu , Pako­ści oraz tradycyjna Koza z kościelec­kiej pod­stawówki. Dzieci przy­gotowały bar­dzo atrak­cyjne programy artystyczne, które nagradzane były grom­kimi brawami pań pracujących w tutej­szym urzędzie,a kolorowy orszak Kozy zaprezen­tował wiele okolicz­no­ściowych piosenek ludowych.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD