Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Gmina otrzymała promesę z Fun­duszu Inwestycji Samorządowych

W dniu dzisiej­szym z rąk posła na Sejm Piotra Króla, bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń ode­brał sym­boliczną promesę Rządowego Fun­duszu Inwestycji Lokal­nych o war­to­ści 1 632 000,00 zł. Pieniądze te prze­znaczone zostaną na budowę wielorodzin­nego budynku mieszkalnego.

W spo­tkaniu uczest­niczyli: poseł na Sejm Piotr Król, radny Powiatu Ino­wrocław­skiego Marek Knop, bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski, skarb­nik Gminy Anna Kruszka.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD