Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Godziny przyj­mowania interesantów

Szanowni Pań­stwo,
Infor­mujemy, iż od 1 marca br. Urząd Miej­ski w Pako­ści wraca do dotych­czasowych godzin przyj­mowania interesan­tów. Wciąż obowiązują jed­nak zasady bezpieczeństwa.

Urząd czynny w godzinach:
- poniedziałek, środa, czwar­tek od 7.0015.00;
- wtorek od 7.0016.00;
- piątek od 7.0014.00.
Kasa Urzędu czynna w godzinach od 8.0012.00.
Prosimy o zachowanie zasad bez­pieczeń­stwa i reżimu sanitar­nego. Przy­pominamy, aby sprawy urzędowe załatwiać telefonicz­nie lub elek­tronicz­nie. Osobista wizyta w urzędzie ma być nie­zbędną koniecznością.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD