Twój urząd

Infor­macja dot. odbioru bonów na paczki świąteczne dla dzieci

W związku z błędem, który pojawił się w regulaminie w punk­cie 4 dotyczącym ter­minu zapisów i odbioru bonów na paczki świąteczne dla dzieci uprzej­mie infor­mujemy, iż odbiór bonów odbędzie się w innym ter­minie, niż ten, który został wskazany w regulaminie.

Do dnia 3 grud­nia br. włącz­nie ist­nieje moż­liwość zapisywania dzieci na paczki świąteczne w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści lub poprzez wysłanie karty zgłoszeniowej na adres Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.. O ter­minie odbioru bonów zostaną Pań­stwo poin­for­mowani za pośred­nic­twem strony inter­netowej oraz Facebooka Gminy.

Pragniemy przy­po­mnieć, że odbiór bonów będzie odbywał się w następujący sposób:

– Dzieci uczęsz­czające do przed­szkola, szkoły na terenie Gminy Pakość – odbiór obędzie się w placówce, do której uczęsz­cza dziecko.

– Dzieci uczęsz­czające do przed­szkola, szkoły poza terenem Gminy Pakość, dzieci uczęsz­czające do żłobka, dzieci nie­uczęsz­czające do żad­nej placówki – odbiór odbędzie się w Urzędzie Miej­skim w Pakości.