Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Infor­macja dot. prze­wozu zwierząt z Ukrainy

Pomoc w Pol­sce znaj­dują nie tylko ludzie, ale rów­nież tysiące zwierząt, które prze­kraczają naszą granicę. Jedne przyjeż­dżają tu z wła­ścicielami, inne prze­wożone są z terenu objętego wojną przez organizacje zaj­mujące się pomocą dla zwierząt. Zachęcamy do zapoznania się z infor­macjami jak postępować ze zwierzętami po prze­kroczeniu pol­skiej granicy.

pdfInfor­macja w j. pol­skim,143.16 KB

pdfInfor­macja w j.angielskim, 137.50 KB

pdfInfor­macja w j. angielsko-​ukraińskim 223.84 KB

pdfWniosek o pozwolenie439.46 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD