Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Infor­macja o dodatku węglowym

Infor­mujemy, że wnioski o przy­znanie dodatku węglowego można składać w Ośrodku Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści w przy ul. Ino­wrocław­skiej 14.

Szczegółowe infor­macje dotyczące wniosku można uzyskać na stronie OPS w Pako­ści (https://​opspakosc​.pl/​c​m​s​/​3288) lub telefonicz­nie pod numerem tel. 52 351 81 37.

Link do wniosku o wypłatę dodatku węglowego — https://​cms​-v2​-files​.idcom​-web​.pl/​s​i​t​e​s​/​85​/​c​m​s​/​s​z​a​b​l​o​n​y​/​3288​/​p​l​i​k​i​/​w​z​o​r​_​w​n​i​o​s​k​u​_​o​_​d​o​d​a​t​e​k​_​w​e​g​l​o​w​y​.​p​d​f

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD