Twój urząd

Jesz­cze do 24 listopada br. czekamy na Twoje propozycje do Strategii Roz­woju Gminy

W poniedziałek 18 listopada br. zakoń­czono cykl spo­tkań kon­sul­tacyj­nych związanych z kierun­kami działań do nowej Strategii Roz­woju Gminy Pakość 20142024.

Za pomocą znaj­dującej się powyżej zakładki „Strategia – Wyślij ankietę” możecie Pań­stwo jesz­cze do nie­dzieli zgłaszać propozycje kierun­ków działań i inwestycji, które powinny znaleźć się w tym dokumen­cie. W kon­sul­tacjach wzięło udział prawie 300 osób.

Propozycje działań lub inwestycji można prze­słać rów­nież w for­mie tradycyj­nej wiadomo­ści e-​mail na adres: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.. Osoba do kon­taktu — Rafał Gotow­ski, kierow­nik Referatu Oświaty, Kul­tury i Promocji Gminy.

Fotorelacja ze spo­tkań – p. Jerzy Joachimiak, pracow­nicy UM.