Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Kalen­darium statystycz­nych badań ankietowych w 2022 roku

Urząd Statystyczny w Byd­gosz­czy infor­muje, że w 2022 roku będzie prze­prowadzał na terenie wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego liczne badania ankietowe.

Szczegółowy har­monogram poniżej.

Statystyczne badania ankietowe kalendarium 2022

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD