Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Kolejne odcinki z nowym asfaltem

Pierw­sze war­stwy nowej nawierzchni zostały położone na frag­men­tach prze­budowywanej ulicy Jankowskiej.

Wykonawca firma Inodrog ułożyła brakujące war­stwy asfaltu, tym samym tworząc drogę bar­dziej przejezdną. Trzeba przy­znać, że prace postępują w szyb­kim tem­pie, za co ino­wrocław­ska firma chwalona jest nie tylko przez władze Pako­ści ale rów­nież przez mieszkańców.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD