Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Komunikat Biblioteki Publicz­nej w Pakości

Minister­stwo Kul­tury i Dziedzic­twa Narodowego infor­muje, że po wprowadzeniu roz­porządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Pol­skiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania prze­dłużeniu ulegają ograniczenia w działal­no­ści instytucji kul­tury.
W związku z tym Biblioteka Publiczna w Pako­ści jest nie­czynna do odwołania.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD