Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Komunikat Głów­nego Inspek­tora Nad­zoru Budowlanego

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Głów­nego Inspek­tora Nad­zoru Budow­lanego skierowanym do wła­ścicieli, zarząd­ców i użyt­kow­ników obiek­tów budow­lanych w związku z nad­chodzącym sezonem jesienno-​zimowym.

pdfKomunikat 392.38 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD