Twój urząd, infor­macje dla petenta

Kon­kurs ofert — upo­wszech­nianie kul­tury fizycz­nej i sportu w 2017 r.

Ogłoszenie Bur­mistrza Pako­ści ws. otwar­tego kon­kursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu w 2017 r. czytaj…

Biuletyn Informacji Publicznej

logo epuap

logo rzeka

Plan Pakości

ocen urzad 189

logo LGD