Twój urząd

Kon­sul­tacje spo­łeczne w związku z planowaną budową Pod­ziem­nego Magazynu Gazu Damasławek

Operator Gazociągów Prze­syłowych GAZ-​SYSTEM S.A. zaprasza na kon­sul­tacje spo­łeczne w związku z planowaną budową Pod­ziem­nego Magazynu Gazu Damasławek wraz z infrastruk­turą towarzyszącą.

W ramach programu planuje się realizację następujących kom­ponen­tów na terenach gmin:
- PMG (SITE) – Żnin i Janowiec Wiel­kopol­ski;
- rurociąg prze­mysłowy wody: Żnin, Szubin, Kcynia, Nakło nad Notecią, Sicienko m. Byd­goszcz;
- Gazociąg: Żnin , Gąsawa, Rogowo, Mogilno;
- rurociągi do prze­syłu solanki: Żnin, Bar­cin, Dąbrowa, Pakość, Janikowo, Inowrocław.

Kon­sul­tacje odbędą się w dniu 24 listopada 2021 r. (środa) w godz. od 16.00 do 20.00 w świetlicy wiej­skiej w Tupadłach. Szczegóły w har­monogramie pracy punk­tów konsultacyjnych.

Celem kon­sul­tacji jest prze­kazanie infor­macji na temat projek­towanych rurociągów do prze­syłu solanki relacji Pod­ziemny Magazyn Gazu Damasławek (PMG) – Ino­wrocław wraz z infrastruk­turą towarzyszącą oraz zebranie uwag i wniosków dotyczących inwestycji.

pdfHar­monogram1.44 MB