Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Można składać wniosek o udzielenie dotacji na zabytki

Na pod­stawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gmin­nym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr XXXI/​331/​2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. można składać wnioski do Bur­mistrza Pako­ści o udzielenie dotacji celowej na sfinan­sowanie prac kon­ser­wator­skich, restaurator­skich lub robót budow­lanych przy zabyt­kach wpisanych do rejestru zabyt­ków lub znaj­dujących się w gmin­nej ewiden­cji zabytków.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do 31 marca br.

pdfTreść zarządzenia463.62 KB28/​02/​2022, 13:59

Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace kon­ser­wator­skie, restaurator­skie lub roboty budow­lane przy zabyt­kach wpisanych do rejestru zabyt­ków lub znaj­dujących się w gmin­nej ewiden­cji zabyt­ków dostępna pod adresem: http://​bip​.pakosc​.pl/​?​a​p​p​=​u​c​h​w​a​l​y​&​a​m​p​;​n​i​d​=​3096​&​a​m​p​;​y​=​2018

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD