Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Nabór na rach­mistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszech­nym 2021 r.

Bur­mistrz Pako­ści — Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i kon­kuren­cyjny nabór 4 kan­dydatów na rach­mistrzów spisowych wykonujących czyn­no­ści w ramach prac spisowych związanych z prze­prowadzeniem na terytorium Rzecz­pospolitej Pol­skiej w 2021 r. spisu powszech­nego NSP 2021

pdfOgłoszenie Bur­mistrza Pako­ści o naborze na rach­mistrzów195.74 KB

pdfKlauzula infor­macyjna127.36 KB

rtfZgłoszenie i oświad­czenie pkt.b-d36.24 KB

rtfOświad­czenie o nie­karal­no­ści33.56 KB

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD