Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Nabór projektów-​propozycji przed­się­wzięć do Strategii Obszaru Roz­woju Społeczno-​Gospodarczego Powiatu Ino­wrocław­skiego — przed­lużenie terminu

Nawiązując do pod­jętej Uchwały nr 1/​2015 Komitetu Sterującego Obszaru Roz­woju Społeczno-​Gospodarczego Powiatu Ino­wrocław­skiego z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie określenia trybu i zasad naboru projektów-​propozycji przed­się­wzięć do Strategii Obszaru Roz­woju Społeczno-​Gospodarczego Powiatu Ino­wrocław­skiego oraz Uchwały nr 1/​2015 Zarządu Obszaru Roz­woju Społeczno-​Gospodarczego Powiatu Ino­wrocław­skiego z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie prze­prowadzenia naboru projek­tów propozycji przed­się­wzięć do Strategii Obszaru Roz­woju Społeczno-​Gospodarczego Powiatu Ino­wrocław­skiego publikujemy poniż­szą informację:

pdfOgłoszenie o prze­dłużeniu ter­minu391.71 KB

pdfOgłoszenie397.35 KB

pdfTryb i zasady naboru projektów.pdf1.2 MB

pdfFiszka projektowa.pdf107.41 KB

pdfZałącz­nik do fiszki projektu przy­kładowe wskaźniki.pdf96.36 KB

pdfAnaliza SWOT ORSG.pdf138.5 KB

pdfLogika inter­wen­cji ORSG.pdf173.98 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD