Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Nagrywamy repor­taż z placów budowy

Każ­dego roku roz­poczynają i koń­czą się ważne dla naszej spo­łecz­no­ści inwestycje.

Działania związane z realizacją tegorocz­nych nabierają tempa, zatem postanowiliśmy nagrać dla Pań­stwa repor­taż z placów budowy. Efekty naszej pracy poznacie już niebawem.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD