Twój urząd

Naj­now­sza lista potrzeb­nych artykułów

Szanowni Pań­stwo,
Jak już zapewne wiecie w Ośrodku Kul­tury i Turystyki cały czas działa Gminny Punkt Infor­macyjny ds. obywateli Ukrainy.

Cały czas zbierane są artykuły. Poniżej prezen­tujemy zak­tualizowaną listę artykułów. Ser­decz­nie dziękujemy za dotych­czasową pomoc!

okit