Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Nowe lampy w Radłowie

W listopadzie br. dokonano odbioru koń­cowego robót polegających na budowie linii kablowej nn 0,4kV w celu zasilenia projek­towanych lamp oświetleniowych na terenie działki nr 25, obręb Radłowo.

W ramach przed­miotowego zadania ustawiono 6 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi LED. Wykonawcą było Przed­siębior­stwo Wielobran­żowe ELEK­PIS Piotr Szczepaniak z Pakości.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD