Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Nowe odcinki sieci wodociągowej

Na terenie gminy Pakość powstały dwa nowe odcinki sieci wodociągowej.

W miej­scowo­ści Lud­kowo powstał odcinek sieci wodociągowej o długo­ści 198,20 m i śred­nicy 110 mm oraz odcinek o długo­ści 2,90 m i śred­nicy 80 mm. Wykonawcą zadania był Zakład Instalacji Budow­lanych Kaliń­scy s.c. z Ino­wrocławia. Cał­kowity koszt zadania wyniósł: 33.000,00 zł.

Natomiast w Kościelcu powstał odcinek sieci wodociągowej o długo­ści 300,31 m i śred­nicy 160 mm oraz odcinek 7,16 m i śred­nicy 80 mm. Wykonawcą tego zadania było Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych w Pako­ści, a cał­kowity koszt zadania wyniósł: 59.040,00 zł.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD