Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Nowy chod­nik przy Przed­szkolu Miejskim

Z inicjatywy bur­mistrza Pako­ści Zyg­munta Gronia w celu poprawy bez­pieczeń­stwa dzieci i ich rodziców, a także pracow­ników przy Przed­szkolu Miej­skim powstał 115 m odcinek chodnika.

- Widząc, że pieszo-​jezdnia jest istot­nym zagrożeniem dla dzieci uczęsz­czających do Przed­szkola Miej­skiego w Pako­ści postanowiłem wybudować chod­nik by poprawić bez­pieczeń­stwo dzieci i ich rodziców, a także pracow­ników przed­szkola – powiedział bur­mistrz Pako­ści.

Bur­mistrz zwrócił się rów­nież do dyrek­tora Zakładu Cemen­towni Kujawy p. Marka Michal­skiego o bez­płatne prze­kazanie cementu pod budowę ciągu pieszego. W odpowiedzi Gmina Pakość otrzymała 3 tony cementu.

- Kostka pochodzi z odzysku, z roze­branego chod­nika z Jan­kowa, 3 tony otrzymaliśmy od Zakładu LaFarge, natomiast same prace wykonali pracow­nicy inter­wen­cyjni. Tak więc Gmina Pakość nie poniosła żad­nych nakładów finan­sowych — dodał burmistrz.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD