Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Nowy plac zabaw

Linarium, podwójne huś­tawki, zestaw zabawowy ze zjeż­dżal­nią, huś­tawka bocianie gniazdo, bujaki, karuzela, huś­tawka ważka oraz elementy małej architek­tury — tak prezen­tuje się nowy plac zabaw, który powstał na ulicy Inowrocławskiej.

Projekt powstał w ramach budżetu obywatel­skiego 2018. Dzięki tym środ­kom powstał plac zabaw, który pozwoli na fan­tastyczną zabawę na świeżym powietrzu. Wszyst­kie znaj­dujące się na placu urządzenia posiadają cer­tyfikat zgod­no­ści z obowiązującą normą.

Koszt inwestycji wyniósł 39 999,60 zł.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD