Twój urząd

Obwiesz­czenie Bur­mistrza Pako­ści ws konsultacji

Bur­mistrz Pako­ści infor­muje o spo­rządzeniu projektu Lokal­nego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 20162023 i planowanych kon­sul­tacjach spo­łecz­nych ww. dokumentu. Kon­sul­tacje prze­prowadzone będą w okresie od 16 kwiet­nia 2018 r. do 30 kwiet­nia 2018 r.

czytaj wiecej…

pdfProjekt Lokal­nego Programu Rewitalizacji3.62 MB

pdfFor­mularz kon­sul­tacji fiszka projek­towa101.10 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD