Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Obwiesz­czenie Bur­mistrza Pako­ści ws. ter­minów polowań w 2020 r.

Bur­mistrz Pako­ści podaje do publicz­nej wiadomo­ści infor­macje o ter­minie roz­poczęcia oraz miej­scu polowań zbiorowych organizowanych przez koła łowiec­kie w roku 2020.

pdfKoło Łowiec­kie nr 651.84 MB

pdfKoło Łowiec­kie nr 521.98 MB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD